Nabídky služeb cloud computingu zapsaných poskytovatelů dle ZoISVS platného od 1/9/2021

Zapsané nabídky služeb cloud computingu na základě žádosti poskytovatele státního cloud computingu nebo poskytovatele cloud computingu zapsaného v katalogu cloud computingu, které splňují požadavky podle  § 6n písm. a), b), d) a f) a požadavek podle § 6n písm. e), pokud jde o požadavky podle § 6n písm. b) a d) a požadavek na poskytování podpůrného cloud computingu poskytovatelem státního cloud computingu nebo poskytovatelem cloud computingu zapsaným v katalogu cloud computingu.

ID ČÍSLO: Identifikace, kterou přiděluje DIA v okamžiku zápisu služby do katalogu. Identifikace má tvar:

  • xxx-yyy-zzzz, kde:
    • xxx … je pořadové číslo schváleného poskytovatele, který přeprodává službu produkovanou jiným poskytovatelem. Využívá se pouze u přeprodávaných služeb. U služeb, „produkovaných“ a nabízených daným poskytovatelem má hodnotu 000,
    • yyy …  je pořadové číslo schváleného poskytovatele, který danou službu „produkuje“, tj. tzv. materiální dodavatel,
    • zzzz … je pořadové číslo schválené služby daného materiálního poskytovatele
    • Pořadové číslo je poskytovateli přiděleno agenturou v okamžiku zápisu poskytovatele do katalogu cloud computingu.
ID čísloNázev společnostiIČOSídlo společnostiDatum zápisu
004-022-001SAP ČR, spol. s r.o.497 13 361Bucharova 2817/11, Stodůlky, 158 00 Praha 513. 6. 2023Nabídka služeb
000-019-001Oracle Corporation54-2185193215 Little Falls Drive, New Castle County, Wilmington DE 19808, USA15. 6. 2023Nabídka služeb