Nabídky cloud computingu zapsaných poskytovatelů dle ZoISVS platného od 1/9/2021

Zde zapsané nabídky cloud computingu (dále jen „CC“) splnily veškeré požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (dále jen „ZoISVS“) pro zápis do katalogu CC.

V katalogu CC jsou zveřejňovány:

 • nabídky nepřímého prodeje CC (od materiálního poskytovatele nebo jím pověřené entity v rámci jedné skupiny firem)
 • nabídky přímého prodeje CC (*)
 • nabídky balíčků CC (**)

Z nabídek označených (*) nebo (**) si mohou orgány veřejné správy v souladu se ZoISVS vybírat, který CC lze využívat.

Nabídky CC od poskytovatelů, kteří CC pouze přeprodávají jinému poskytovateli, se v Katalogu nezveřejňují.

ID poskytovatele = identifikace, kterou přiděluje Agentura poskytovateli CC v okamžiku jeho zápisu do katalogu CC.

ID služby = identifikace, kterou přiděluje Agentura každé jednotlivé službě v okamžiku zápisu nabídky CC do katalogu CC.

 • ID služby má tvar xxx-yyy-zzzz
  • xxx … je ID poskytovatele, který danou službu prodává
   • jestliže danou službu prodává přímo materiální poskytovatel, pak xxx = yyy
   • jestliže se daná služba neprodává přímo, tzn. jedná se o nepřímý prodej CC, pak xxx = 000;
  • yyy … je ID poskytovatele, který danou službu „produkuje“, tzn. je materiální poskytovatel
  • zzzz … je ID služby daného materiálního poskytovatele

ID balíčku CC = identifikace, kterou přiděluje Agentura balíčku služeb v okamžiku zápisu CC do katalogu CC.

 • ID balíčku CC má tvar xxx-yyy-99qq nebo xxx-yyy-95qq
  • xxx … je ID poskytovatele, který daný balíček prodává
   • jestliže daný balíček prodává přímo materiální poskytovatel, pak xxx = yyy,
   • jestliže se daný balíček neprodává přímo, tzn. jedná se o nepřímý prodej CC, pak xxx = 000
  • yyy … je ID poskytovatele, který dané služby v balíčku „produkuje“, tzn. je materiální poskytovatel
  • 99qq/95qq … je unikátní číslo přidělenému danému balíčku CC
Pořadí nabídkyNázev společnostiIČOID poskytovateleBezpečnostní úroveňDatum zápisu
1SAP SEHRB 719915022BÚ 213. 6. 2023Nabídka služeb
2Oracle Corporation54-2185193019BÚ 215. 6. 2023Nabídka služeb
3SAP SEHRB 719915022BÚ 27. 11. 2023Nabídka služeb
4Eviden Czech Republic s.r.o.44851391083BÚ 27. 12. 2023Nabídka služeb*
5Eviden Czech Republic s.r.o.44851391083BÚ 27. 12. 2023Nabídka služeb*
6Microsoft Ireland Operation LimitedID: 256796031BÚ 318. 12. 2023Nabídka služeb
7AUTOCONT a.s., od 1. 1. 2024 Aricoma Systems a.s.430 86 97090BÚ 327. 12. 2023Nabídka služeb*
8Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.03630919071BÚ 328. 12. 2023Nabídka služeb*
9Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.03630919071BÚ 328. 12. 2023Nabídka služeb*
10Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.03630919071BÚ 328. 12. 2023Nabídka služeb*
11Oracle Czech s.r.o.61498483017BÚ 23. 1. 2024Nabídka služeb*
12SoftwareONE Czech Republic s.r.o.24207519070BÚ 34. 1. 2024Nabídka služeb*
13SAP ČR spol. s.r.o.49713361004BÚ 24. 1. 2024Nabídka služeb*
14Galosoft s.r.o.3862861028BÚ 34. 1. 2024Nabídka služeb*
15Neit Consulting s.r.o.27369871048BÚ 35. 1. 2024Nabídka služeb*
16T-Mobile Czech Republic a.s.64949681057BÚ 39. 1. 2024Nabídka služeb*
17O2 Czech Republic a.s.60193336010BÚ 312. 1. 2024Nabídka služeb*
18exe, a.s., odštěpný závod05099994073BÚ 322. 1. 2024Nabídka služeb*
19exe, a.s., odštěpný závod05099994073BÚ 223. 1. 2024Nabídka služeb*
20Seyfor, a.s.01572377078BÚ 329. 1. 2024Nabídka služeb*
21K-net Technical International Group s.r.o.47916745054BÚ 130. 1. 2024Nabídka služeb*
22Neit Consulting s.r.o.27369871048BÚ 22. 2. 2024Nabídka služeb*
23DATRON, a.s.43227520050BÚ 35. 2. 2024Nabídka služeb*
24XEVOS Solutions s.r.o.27831345029BÚ 38. 2. 2024Nabídka služeb*
25ICT-GROUP s.r.o.61676802035BÚ 39. 2. 2024Nabídka služeb*
26ASD Software, s.r.o.62363930003BÚ 323. 2. 2024Nabídka služeb*

Zpět