Volná místa

Vrchní rada – oddělení architektury ISVS – ID 30097625

Praha • Služební poměr na dobu neurčitou • 14. platová třída • Plný úvazek • Nástup od 1. července 2023
 • Praha
 • Služební poměr na dobu neurčitou
 • 14. platová třída
 • Plný úvazek
 • Nástup od 1. července 2023

Vrchní rada – oddělení architektury ISVS – ID 30097626

Praha • Služební poměr na dobu neurčitou • 14. platová třída • Plný úvazek • Nástup od 1. července 2023
 • Praha
 • Služební poměr na dobu neurčitou
 • 14. platová třída
 • Plný úvazek
 • Nástup od 1. července 2023

Koordinátor interní komunikace

Praha • Pracovní poměr na dobu neurčitou • 13. platová třída • Plný úvazek • Nástup ihned
 • Praha
 • Pracovní poměr na dobu neurčitou
 • 13. platová třída
 • Plný úvazek
 • Nástup ihned

Vrchní rada – metodik/analytik

Praha • Pracovní poměr na dobu neurčitou • Plný úvazek • Nástup ihned
 • Praha
 • Pracovní poměr na dobu neurčitou
 • Plný úvazek
 • Nástup ihned

Vrchní rada – Odbor eGovernmentu, Oddělení projektů ID 30097721

Praha • Pracovní poměr na dobu určitou • 14. platová třída • Plný úvazek • Nástup od 1. července 2023
 • Praha
 • Pracovní poměr na dobu určitou
 • 14. platová třída
 • Plný úvazek
 • Nástup od 1. července 2023

Vrchní rada – analytik pro design služeb ve veřejné správě ID 30097719

Praha • Pracovní poměr na dobu určitou • 14. platová třída • Plný úvazek • Nástup od 1. července 2023
 • Praha
 • Pracovní poměr na dobu určitou
 • 14. platová třída
 • Plný úvazek
 • Nástup od 1. července 2023

Vrchní rada – Koordinátor veřejného datového fondu

Praha • Služební poměr na dobu neurčitou • 14. platová třída • Plný úvazek • Nástup od 1. června 2023
 • Praha
 • Služební poměr na dobu neurčitou
 • 14. platová třída
 • Plný úvazek
 • Nástup od 1. června 2023

Vrchní rada – Koordinátor řízeného přístupu k datům

Praha • Služební poměr na dobu neurčitou • 14. platová třída • Plný úvazek • Nástup od 1. června 2023
 • Praha
 • Služební poměr na dobu neurčitou
 • 14. platová třída
 • Plný úvazek
 • Nástup od 1. června 2023

Vrchní rada – Specialista na otevřená data

Praha • Služební poměr na dobu neurčitou • 14. platová třída • Plný úvazek • Nástup od 1. června 2023
 • Praha
 • Služební poměr na dobu neurčitou
 • 14. platová třída
 • Plný úvazek
 • Nástup od 1. června 2023

Vrchní rada

Praha • Služební poměr na dobu neurčitou • 14. platová třída • Plný úvazek • Nástup od 1. června 2023
 • Praha
 • Služební poměr na dobu neurčitou
 • 14. platová třída
 • Plný úvazek
 • Nástup od 1. června 2023

Organizační struktura DIA k zahájení činnosti

Převod k 1. 4. 2023

Nejčastější otázky a odpovědi

 • Obecně o DIA
 • Pro zaměstnance

Jaká je celková vize fungování DIA?

DIA přináší dlouho potřebné zaměření na digitální transformaci státu. Díky koncentraci expertů a talentu dokáže přinést zlepšení rychleji než dosavadní rozdrobené agendy mezi ministerstvy. DIA vznikla z usnesení vlády, která tyto potřeby reflektuje.

Jaký je legislativní rámec projektu?

Projekt Transformace koordinace a řízení digitalizace vychází z programového prohlášení vlády. Balíček zákonů, který mění výše uvedené, schválila vláda na svém zasedání dne 17. srpna 2022 a poslala ho do legislativního procesu Parlamentu České republiky. Zákon byl poslanci schválen dne 16. listopadu 2022 a byl projednán v Senátu.

Jaký má DIA vliv? Co se změní?

Dosud bylo nemožné vymáhat udržování a zavádění státních standardů či metodik. V DIA byly posíleny a rozšířeny kompetence, které tomu napomohou. Agentura má také možnost odborně podporovat ostatní resorty, stává se odbornou autoritou, která tu chyběla.

Další z překážek pro vývoj digitalizace byla nestabilita financování v rámci velkých ministerstvech. Díky tomu, že DIA jako ÚSÚ má digitalizaci jako hlavní agendu, má i samostatnou rozpočtovou kapitolu. Umožní ji spolehlivě plánovat a s jistotou postupovat kupředu. Součástí toho je postupná změna financování velkých sdílených a centrálních systémů státu.

Není DIA jen další zbytečný úřad?

Rozpočet DIA nad rámec stávajících nákladů s dopadem do státního rozpočtu je ve výši cca 151 mil. Kč. To je částka menší, než případný upgrade běžného stávajícího systému nebo systému nového. Částky se zdají velké, ale v porovnání s ostatními položkami na rozpočtu je to velice konzervativní položka. Naopak předpokládáme, že DIA nastartuje dlouhodobé úspory díky zvýšení efektivity vnitřních procesů, vylepšení zadávacích řízení a automatizaci.

Na čem konkrétním bude DIA od dubna 2023 pracovat?

Od dubna 2023 bude pokračovat ve stávajících projektech s důrazem na proklientský přístup, nabírat a integrovat nové kolegy z kompetenčního centra a pracovat na digitálních prioritách vlády. To jsou: mobilní aplikace státu, eDoklady, DSŘ, aktivnější role ve vzniku a směřování EU IT legislativy, převod domén na gov.cz, vylepšování datových schránek, metriky IS a jejich nákladů, standard digitální služby, revize agend a úkolů v katalogu služeb, přístupnější elektronické podpisy a služby nad nimi atd.

Kde je sídlo úřadu?

Sídlo úřadu je Na Vápence 915/14, 130 00, Praha 3.

Koho ze stávajících zaměstnanců pracujících na digitálních agendách se týká převod pod DIA?

Projekt se bezprostředně týká těchto útvarů Ministerstva vnitra ČR a jejich zaměstnanců a zaměstnankyň:

 • Odbor hlavního architekta eGovernmentu – Celý odbor včetně zaměstnanců a zaměstnankyň se převádí jako Odbor hlavního architekta do DIA. Tento odbor bude mít v DIA více kompetencí a bude také personálně posílen.
 • Odbor eGovernmentu – Celý odbor včetně zaměstnanců a zaměstnankyň se převádí jako Odbor eGovernmentu do DIA.
 • Odbor koordinace informačních a komunikačních technologií a eGovernment Cloudu – Do DIA se převádějí pouze ti zaměstnanci odboru, kteří se věnují eGovernment Cloudu. Celkově se jedná o 4 zaměstnance. V rámci DIA jsou přesunuti do Kompetenčního centra pro sdílené služby a odborné vzdělávání. Toto kompetenční centrum je v DIA personálně posíleno oproti stávajícímu počtu zaměstnanců pracujících na eGovernment Cloudu na Ministerstvu vnitra ČR.

Do DIA je převeden správní úřad Správa základních registrů, který byl podřízen Ministerstvu vnitra ČR. V DIA je vytvořena Sekce správy základních registrů. Tato sekce bude personálně posílena.

Do projektu je také začleněn státní podnik NAKIT, který změní zřizovatele. Místo dosavadního Ministerstva vnitra ČR to bude od 1. dubna 2023 DIA.

Budou se zaměstnanci převádění z Ministerstva vnitra muset stěhovat?

Výše uvedení zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří pracují nebo budou pracovat pro DIA, nebudou fyzicky stěhování ze současných budov a zůstanou na stejných místech. Pracovníci SZR také zůstanou na stávajícím místě, tj. v objektu SPCSS Na Vápence.

Kdo bude rozhodovat o personálních, platových a dalších požadavcích pracovníků a chystají se nějaké změny?

Na postupech se nic nemění. Zařazení pracovníků zůstává stejné, včetně charakteru místa a pracovní náplně. Služební místa zůstávají tak, jak byla v roce 2022. V současné době probíhá analýza benefitů. Snahou je zachovat všechny stávající zaměstnanecké benefity, změnu očekáváme jen asi u 5 %, které jsou nejméně využívané. Za ně nabídneme náhradu. Osobní vybavení zaměstnanců zůstává beze změn ve stávajícím rozsahu.

Mohou všichni zaměstnanci MV přejít tzv. 1:1?

Pouze 10 zaměstnanců ze 187 nebude moci takto přejít. Týká se to začínajícího projektu z IROP „Technická podpora“, na kterém participuje více odborů Ministerstva vnitra, nejen ty, které přecházejí pod DIA. Projekt se nebude dělit, proces zahájení projektu dokončí Ministerstvo vnitra.

Které agendy budou převedení zaměstnanci v DIA vykonávat?

Převádí se kompletně SZR, Odbor hlavního architekta, Odbor eGovernmentu a Oddělení eGovernment Cloud, to znamená také, že se počítá se všemi zaměstnanci a se všemi agendami a jejich rozsahem, které dříve vykonávali. K výkonu nových agend a rozšířených kompetencí se počítá s novými pracovními místy. Týká se to zejména posuzování projektů v celém životním cyklu v Odboru hlavního architekta, dále pak útvary správy a provozu stávající SZR, útvar bezpečnosti, auditu a kontroly, komunikace a provozu IT backoffice. Nově vznikají i kompetenční centra.

Co to jsou „kompetenční centra“, co budou primárně zajišťovat?

Obecně jsou kompetenční centra útvary, kde se soustředí expertní znalost na danou vybranou oblast. Je to místo, kde se řeší složité problémy, připravují nové postupy a agendy, testují a rozvíjejí navrhovaná řešení, navazuje na zahraniční zkušenosti a hledají možnosti jejich aplikace v místních podmínkách. Jedná se o útvary, které by měly sdílet zkušenosti i nejlepší praxi a pomáhat ostatním resortům. Kompetenční centra nebudou v rámci DIA fungovat samostatně, ale budou úzce spolupracovat s existujícími teamy, odděleními a odbory, či je doplní. Kompetenční centra vznikla celkem tři: 1.) pro sdílené služby a odborné vzdělávání, 2.) pro jednotný standard a uživatelskou přívětivost, 3.) pro analýzu, spolupráci a vývoj.

Nepoškodí postavení eGovermentu, že DIA není ministerstvem?

DIA má digitalizaci jako hlavní agendu. V rámci velkého ministerstva to byl přítěžek, který byl v prioritách úřadu na konci řady. Pozornosti agendy eGov se také dostávalo v přímé závislosti na profesní orientaci vedení ministerstva s tak rozsáhlou a různorodou agendou. (Příkladem může být financování Správy základních registrů a zajištění prostředků pro jejich obnovu.) Úlohou DIA je narušení resortismu a podpora koordinace a sjednocování procesů napříč veřejnou správou.

Proč nemůžou úkoly, které má na starosti DIA, dál zajišťovat orgány, které tak činily dříve?

Kompetencí DIA je mimo jiné koordinace informačních systémů veřejné správy, péče o centrální sdílené služby (tedy registry dle zákona o el. identifikaci a služby vytvářející důvěru), o CzechPOINT a Datové schránky a další systémy, které splňují parametry centrálních sdílených služeb. Podstatnou kompetencí je i problematika eGovernment Cloudu a poskytování infrastruktury i aplikací státu tímto způsobem. Přesunutí těchto kompetencí pod DIA sdružuje starost o základní digitalizační infrastrukturu pod jeden kompetentní orgán a ulevuje dotčeným orgánům státní správy, které nemají na jednotlivé agendy kapacity a nedokážou prosadit jejich politickou prioritizaci, což vede ke stagnaci v jejich rozvoji.