Vznik Digitální a informační agentury je v posledních letech možná nejvýznamnějším krokem, který dodá potřebný impuls digitalizaci státní správy. Jako úřad musí být robustní, odolný a musí přitahovat lidi jak s odborným know-how, tak chutí dělat věci nově. DIA bude stavět svůj úspěch na lidech, a proto chce být kompetitivním a žádaným zaměstnavatelem na trhu práce. Coby moderní, agilní, odborně silná instituce posune digitalizaci Česka na novou úroveň.

Martin Mesršmíd

ředitel DIA

linked-in

Vize Digitální a informační agentury

Je to otevřená a inkluzivní organizace

DIA musí vyznávat filozofii otevřených dveří (fyzicky i obrazně), otevřené spolupráce mezi týmy a bez umělých hranic mezi DIA a orgány státní správy.

Je v úzkém kontaktu s EU

DIA musí spolupracovat s EU a členskými státy na rozvojových programech (např. v oblasti digitální identity), být součástí procesu tvorby pravidel a na výzkumu se aktivně podílet.

Je autoritou a je agilní

DIA musí dokázat, že má erudici a skvělou informovanost, hluboké znalosti problematiky jednotlivých institucí a že má dostatečnou kapacitu k pokrytí všech potřeb.

Organizační struktura

Nejčastější otázky a odpovědi

  • Obecně o DIA

Jaký má DIA vliv? Co se změní?

Dosud bylo nemožné vymáhat udržování a zavádění státních standardů či metodik. V DIA byly posíleny a rozšířeny kompetence, které tomu napomohou. Agentura má také možnost odborně podporovat ostatní resorty, stává se odbornou autoritou, která tu chyběla.

Další z překážek pro vývoj digitalizace byla nestabilita financování v rámci velkých ministerstvech. Díky tomu, že DIA jako ÚSÚ má digitalizaci jako hlavní agendu, má i samostatnou rozpočtovou kapitolu. Umožní ji spolehlivě plánovat a s jistotou postupovat kupředu.

Na čem konkrétním bude DIA v roce 2024 pracovat?

V roce bude 2024 bude pokračovat ve stávajících projektech s důrazem na proklientský přístup, nabírat a integrovat nové kolegy z kompetenčního centra a pracovat na digitálních prioritách vlády. To jsou: eDoklady, aplikace Portálu občana, zahájení provozu kompetenčního centra, registr zastoupení, implementace zákona o právu na digitální služby, rozvoj datových schránek, přechod registru obyvatel a registru osob pod správu DIA, či aktivnější role ve vzniku a směřování EU IT legislativy.

Není DIA jen další zbytečný úřad?

Rozpočet DIA nad rámec stávajících nákladů s dopadem do státního rozpočtu je ve výši cca 151 mil. Kč. To je částka menší, než případný upgrade běžného stávajícího systému nebo systému nového. Částky se zdají velké, ale v porovnání s ostatními položkami na rozpočtu je to velice konzervativní položka. Naopak předpokládáme, že DIA nastartuje dlouhodobé úspory díky zvýšení efektivity vnitřních procesů, vylepšení zadávacích řízení a automatizaci.

Kde je sídlo úřadu?

Sídlo úřadu je Na Vápence 915/14, 130 00, Praha 3.