Nabídky cloud computingu zapsané dle ZoISVS platného do 31/8/2021

Zapsané nabídky cloud computingu podle verze zákona č. 365/2000 Sb. účinné do 31. 8. 2021:

Cloud computing vysoká bezpečnostní úroveň

Cloud computing střední bezpečnostní úroveň

Cloud computing nízká bezpečnostní úroveň

Využívaný cloud computing:

  • Dosud nebyl do katalogu cloud computingu zapsán orgánem veřejné správy žádný využívaný cloud computing.

Zpět