Metodiky, návody, formuláře

Metodika eGC a související formuláře

Návod na využívání eGC – pravidla a postupy

Formulář poptávky orgánu veřejné správy na služby eGC
Podle § 6o zákona 365/2000 Sb. o infomačních systémech veřejné správy ve znění novelizovaném zákonem 261/2021 Sb. podává orgán veřejné správy žádost o zápis poptávky  cloud computingu do katalogu cloud computingu. Uvedené žádosti podává orgán veřejné správy primárně v situaci, kdy není takový cloud computing zapsán v katalogu zapsaných nabídek cloud computingu nebo není ani zapsán v katalogu cloud computingu jako poptávka jiného orgánu veřejné správy nebo jako poptávka cloud computingu zapsaná v katalogu cloud computingu Agenturou na základě vyhodnocení potřeby využívání cloud computingu orgány veřejné správy podle odst. 1 § 6o zákona.

DIA připravila pro podání žádosti formulář, který po vyplnění dle pokynů uvedených ve formuláři orgán veřejné správy zašle agentuře datovou zprávou do datové schránky zřízené speciálně pro účel přijímání žádostí o zápis do katalogu cloud computingu s kapacitou přenášené datové zprávy 50 MB (aditivní datová schránka).

Tato datová schránka má název „Katalog cloud computingu (Digitální a informační agentura)„.

ID této schránky je: ap2hwi6.

Formulář žádosti o zápis poskytovatele do katalogu cloud computingu
Podle § 6q zákona 365/2000 Sb. o infomačních systémech veřejné správy ve znění novelizovaném zákonem 261/2021 Sb. podává poskytovatel cloud computingu žádost o zápis poskytovatele do katalogu cloud computingu. Agentura připravila pro podání žádosti formulář, který po vyplnění dle pokynů uvedených ve formuláři žadatelé zašlou Agentuře (pokud mají datovou schránku, pak přes datovou schránku Katalog cloud computingu (Digitální a informační agentura) (ID: ap2hwi6), jinak dle pokynů ve formuláři).

Formulář žádosti o zápis nabídky služeb poskytovatele cloud computingu
Podle § 6t zákona 365/2000 Sb. o infomačních systémech veřejné správy ve znění novelizovaném zákonem 261/2021 Sb. podává zapsaný poskytovatel cloud computingu žádost o zápis nabídky cloud computingu do katalogu cloud computingu. Agentura připravila pro podání žádosti formuláře, které po vyplnění dle pokynů uvedených ve formuláři a v dokumentu „Postup podání žádosti o zápis nabídky cloud computingu do katalogu cloud computingu a identifikaci dokumentů připojených k žádosti“ žadatelé zašlou agentuře.

Formulář nabídky konzultačních a integračních služeb

Formulář žádosti o zápis využívaného cloud computingu do katalogu
Podle § 6x zákona 365/2000 Sb. o infomačních systémech veřejné správy ve znění novelizovaném zákonem 261/2021 Sb. podává orgán veřejné správy žádost o zápis využívaného cloud computingu do katalogu cloud computingu.

Agentura připravila pro podání žádosti formulář, který po vyplnění dle pokynů uvedených ve formuláři orgán veřejné správy zašle Agentuře datovou zprávou do datové schránky zřízené speciálně pro účel přijímání žádostí o zápis do katalogu cloud computingu s kapacitou přenášené datové zprávy 50 MB (aditivní datová schránka).

Tato datová schránka má název „Katalog cloud computingu (Digitální a informační agentura)„.

ID této schránky je: ap2hwi6.

Formulář žádosti o výmaz využívaného cloud computingu do katalogu

Zpět