Pracovní skupina pro jednací řízení bez uveřejnění

Pracovní skupina pro jednací řízení bez uveřejnění projednává veřejné zakázky dle části čtvrté hlavy V zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a její hlavní činností je projednávání a posuzování záměru zadavatele realizovat nadlimitní veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění zadávané v oblasti informačních a komunikačních technologií a dále doporučit zadavateli takový postup či koncepci nastavení projektu, aby nedocházelo k nadužívání jednacího řízení bez uveřejnění.

Materiály potřebné k projednání pracovní skupinou pro jednací bez uveřejnění prosím zasílejte na:

E-mail: pavel.poledna@dia.gov.czsekretariat.rvis@vlada.cz, telefon: 703 438 738

  • Formulář žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému ICT projektu a Metodický pokyn k vyplnění žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému ICT projektu jsou v aktuální verzi dostupné na stránkách Agendy odboru Hlavního architekta eGovernmentu.

Zpět