Portál občana

Úvodní informace
Portál občana je branou k elektronickým službám státu, samoobslužným místem pro bezpečnou a důvěrnou komunikaci mezi občanem a státem. Na rozdíl od Portálu veřejné správy, který funguje jako hlavní informační rozcestník, Portál občana je transakční (soukromou) částí, zajišťující osobní přístup prostřednictvím přihlášení uživatele. Veškeré informace o fungování portálu se dozvíte v uživatelské příručce

Vznik
Ministerstvo vnitra ČR nasadilo v neděli 8. července 2018 na Portálu veřejné správy do ověřovacího provozu Portál občana. Nutnost digitalizace veřejné správy vedla ke vzniku řady projektů, které bylo nutno propojit do jednoho místa, aby mohl občan s důvěrou komunikovat na dálku se všemi orgány veřejné moci. Portál občana umožňuje přihlášení k dostupným on-line službám státu a zajistit například tyto informace a služby.

Přihlášení
Portál občana je personalizovaným místem pro poskytování služeb občanovi. Jde o poskytování přímé, tedy přímo z prostředí portálu, nebo přenesené, tedy odkázáním občana na portály dalších úřadů bez nutnosti opětovného přihlašování a ověřování identity. Aby občan mohl začít využívat služby na Portálu občana, musí nejdříve v přihlášení prokázat svou totožnost.

Přihlásit se můžete prostřednictvím Identity občana nebo datovou schránkou.

Informace o přihlášení pomocí Identity občana a jednotlivých identifikačních prostředcích najdete přehledně na https://chciidentitu.gov.cz/ nebo podrobněji na oficiálním webu Identity občana.

Informace o datové schránce, jejím založení a využití najdete přehledně na: https://chcidatovku.gov.cz/datova-schranka nebo podrobněji na oficiálním webu datových schránek.

Vize
Díky Portálu občana si již nyní můžete rychleji, bezpečněji, uživatelsky přívětivěji, transparentněji, úsporněji, kdykoli a odkudkoli vyřídit řadu záležitostí online na svém zařízení.

Portál občana je koncipován jako dlouhodobý projekt a jeho rozvoj pokračuje neustále. S postupem v elektronizaci a digitalizaci veřejné správy budou nadále přibývat další služby.

Legislativa
Důležité zákony vztahující se k Portálu veřejné správy a Portálu občana jsou:

  • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
  • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  • zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
  • zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby
     

Seznam dostupných služeb
Seznam dostupných služeb je volně dostupný na Portálu veřejné správy a je určen pro obecný přehled o službách státní správy dostupných přes Portál občana po přihlášení prostřednictvím Identity občana

Seznam je pouze orientační a nejsou zde zahrnuty všechny služby a funkcionality z uvedených portálů.

Seznam neobsahuje formuláře nebo služby dostupné na portálech obcí a krajů.

Seznam průběžně aktualizujeme o nové služby.

Informace pro vývojáře a zájemce o spolupráci
Jedním z vedlejších produktů projektu Portál občana je Design systém gov.cz. Design Systém je scénář, podle kterého Digitální a informační agentura navrhuje a vyvíjí weby a digitální produkty. Tento manuál obsahuje pravidla, styly, komponenty a seznam nástrojů s cílem pomoci dalším digitálním týmům rychleji vytvářet digitální produkty, které budou konzistentní s portálem Gov.cz.

Zájemci o spolupráci, kteří chtějí mít na Portálu občana vlastní profil v podobě „dlaždice“, si mohou návrh své dlaždice se všemi požadovanými parametry vytvořit v online aplikaci Designer dlaždic. Stránka dále obsahuje dokument i o dalších možnostech spolupráce s Portálem občana, jež mj. uvádí i vstupní podmínky pro umístění dlaždice na Portál občana.

Zpět