Design systém gov.cz

Jedním z vedlejších produktů projektu Portál občana je Design systém gov.cz. Design Systém je scénář, podle kterého Digitální a informační agentura navrhuje a vyvíjí weby a digitální produkty. Tento manuál obsahuje pravidla, styly, komponenty a seznam nástrojů s cílem pomoci dalším digitálním týmům rychleji vytvářet digitální produkty, které budou konzistentní s portálem Gov.cz.

Zájemci o spolupráci, kteří chtějí mít na Portálu občana vlastní profil v podobě „dlaždice“, si mohou návrh své dlaždice se všemi požadovanými parametry vytvořit v online aplikaci Designer dlaždic. Stránka dále obsahuje dokument i o dalších možnostech spolupráce s Portálem občana, jež mj. uvádí i vstupní podmínky pro umístění dlaždice na Portál občana.