Studentské stáže a spolupráce se studenty

Stáže

Odbor hlavního architekta eGovernmentu nabízí možnost neplacených stáží na pozici Junior architekt. Během stáže Vás čeká:

 • možnost podílet se na analýze a návrhu architektury českého eGovernmentu na projektech jako jsou CzechPOINT, Portál občana, elektronická identita, Základní registry atd.,
 • praktické modelování architektur pomocí jazyka Archimate za využití architektonického rámce TOGAF v souladu s metodickými postupy Digitální a informační agentury,
 • spolupráce s přiděleným architektem na návrzích interních informačních systémů agentury.

Bližší informace naleznete v letáku OHA_-_Staz-Junior_architekt_eGovernmentu

Akademické práce

Pro bakalářské, diplomové nebo seminární práce nabízíme konzultace a příležitost psát práci, která může být využita v praxi. Témata, která nás zajímají především, uvádíme níže. Dejte nám ovšem vědět, i pokud chce psát práci na jiné téma, které by mohlo spadat do působnosti Hlavního architekta českého eGovernmentu.

Upřednostňovaná témata prací na OHA jsou:

 1. Mezinárodní srovnání portálů občana (veřejné správy) a návrhy pro ČR.
 2. Analýza osvětových kampaní využívání eGovernmentu v ČR a zahraničí, návrh komunikační strategie pro Digitální a informační agenturu.
 3. Vyhodnocení klíčových kritérií mezinárodních srovnávacích studií eGovernmentu a návrh realizovatelných opatření pro zlepšení ratingu ČR.
 4. Analýza hodnotících mechanismů transparentnosti a otevřenosti (otevřená data) a návrh realizovatelných opatření pro zlepšení ratingu ČR.
 5. Vytvoření konsolidovaného znění vize českého eGovernmentu z platných strategických dokumentů.
 6. Inventura portálů občana státní správy a samosprávy.
 7. Vytvoření referenčního modelu pro projekty spolufinancované z evropských fondů (úplné elektronické podání, otevřená data, kybernetická bezpečnost ad.)
 8. Vytvoření architektonického modelu centrálního eGovernmentu ČR s akcentem na sdílené prvky.
 9. Analýza výměny dat ve veřejné správě s ohledem na otevřená data.
 10. Moderní eÚřad občana, moderní eStát 21. století – ideový návrh.
 11. Vytvoření znalostní báze cen systémů a jejich podpory dle parametrů vytěžených z registru smluv a IS Veřejných zakázek.
 12. Rozdíl mezi standardy elektronických podpisů před a po eIDAS.
 13. Metody ověřování platnosti elektronického podpisu dle eIDAS.
 14. Metody dlouhodobé úschovy elektronických údajů zejména podepsaných elektronických dokumentů.
 15. Analýza možnosti publikace zdrojových kódů státní IS pod opensource licencí a doporučení pro ČR na základě zahraničních zkušeností.

Kontakt

Pokud jste student nebo absolvent a máte zájem o spolupráci s odborem Hlavního architekta, neváhejte se obrátit na našeho Koordinátora studentských aktivit:

Zpět