Referent Oddělení služeb a personalista

Kdo jsme: Správa státních služeb vytvářejících důvěru, příspěvková organizace Digitální a informační agentury.

Co děláme: Poskytování služeb Národní certifikační autority (NCA) podle zákona č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a to výhradně pro vybrané subjekty státu a veřejné správy a jejich zaměstnance.

Služba vytvářející důvěru spočívá ve vytváření, ověřování shody a ověřování platnosti elektronických podpisů, elektronických pečetí nebo elektronických časových razítek, služeb elektronického doporučeného doručování a certifikátů souvisejících s těmito službami, včetně provozu těchto služeb, vydávání certifikátů a jejich správě. Jednodušeji řečeno elektronický podpis, časové razítko, apod. Více zde https://www.narodni-ca.cz/.


Co bude náplň Vaší práce:

  • Personální agenda včetně vzdělávání zaměstnanců (dále jen „personální správa“) organizace.
  • Zajištění správy majetku, spolupráce na přípravě, zadávání a kontrole veřejných zakázek.
  • Případně zajišťovat agendu účetnictví a mzdové účetní, další činnosti oddělení služeb pro aktuální potřeby organizace

Hledáme osobnost, která:

  • Je přátelská, flexibilní, profesionální a umí se přizpůsobit aktuálním potřebám, je organizačně schopná, zaměřená na detaily, orientuje se v informačních technologiích, tématech spojených s činností úřadu.
  • Má minimálně středoškolské vzdělání, nebo lépe vysokoškolské vzdělání.
  • Výhodou je praxe v oboru personalistiky, správy majetku a účetnictví.

Nabízíme:

  • Dynamické a inovativní pracovní prostředí v Praze nebo v Zelenči u Prahy
  • Benefity v oblasti stravování, podíl na rozvoji moderních služeb eGovernmentu, doplnění znalostí v uvedených oborech formou školení
  • Ohodnocení v 10. platové třídě s osobním ohodnocením – v závislosti na vzdělání a délce praxe nástupní plat až 38 tis. Kč měsíčně

Kam přihlášku zaslat

Vaše CV, přihlášku – motivační dopis zašlete na: Mgr. Tereza Kochová, e-mail: tereza.kochova@sssvd.gov.cz, tel.: +420 246 091 473. Správa státních služeb vytvářejících důvěru, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

Posuzovat budeme přihlášky zaslané prostřednictvím e-mailu či poštou. Následně vybrané uchazeče pozveme na pohovor podle domluvy.

Zpět