Oznámení o rozšíření akreditace pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace (poskytovatel: CZ.NIC, z. s. p. o.)

Dne 30. března 2021 obdrželo Ministerstvo vnitra žádost sdružení CZ.NIC, z. s. p. o., se sídlem Milešovská 1136/5, Praha 3 – Vinohrady, PSČ 130 00, IČO 67985726, o změnu akreditace spočívající v rozšíření správy kvalifikovaného systému o vydávání a používání dalších prostředků pro elektronickou identifikaci dle § 6 odst. 1 zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. 

Dalšími prostředky pro elektronickou identifikaci, které hodlá sdružení CZ.NIC, z. s. p. o. vydávat v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace „mojeID“, je prostředek založený na kombinaci uživatelského jména a hesla pro úroveň záruky NÍZKÁ, a prostředek založený na kombinaci uživatelského jména a mojeID Klíče pro úroveň záruky ZNAČNÁ.

Sdružení CZ.NIC, z. s. p. o.  splnilo zákonné požadavky pro změnu akreditace spočívající v rozšíření správy kvalifikovaného systému o vydávání a používání výše uvedených prostředků pro elektronickou identifikaci v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace „mojeID“.

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor eGovernmentu, jakožto orgán příslušný k  rozhodnutí o změně akreditace spočívající v rozšíření správy kvalifikovaného systému o vydávání a používání dalších prostředků pro elektronickou identifikaci dle § 6 odst. 3  zákona č. 250/2017 Sb., udělilo rozhodnutím č. j. MV- 76759-51/EG-2020 ze dne 26. května 2021  sdružení CZ.NIC, z. s. p. o. souhlas s rozšířením správy kvalifikovaného systému elektronické identifikace „mojeID“ o vydávání a používání dalších dvou prostředků pro elektronickou identifikaci, kdy první z nich je založen na kombinaci uživatelského jména a hesla pro úroveň záruky NÍZKÁ, a druhý je založen na kombinaci uživatelského jména a mojeID Klíče pro úroveň záruky ZNAČNÁ. Uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dne 31. května 2021.

Zpět