eDoklady v mobilu

Elektronické doklady v mobilním telefonu

Mobil má většina z nás v ruce neustále. Voláme, píšeme, objednáváme jídlo, platíme v obchodech. Mít všechno „na jednom místě“ je oprávněný požadavek. Proto jsme od 20. ledna 2024 spustili eDoklady, nebo taky první státní „digitální peněženku“. Je to aplikace, která v zabezpečené formě obsahuje občanský průkaz. Poskytuje praktickou alternativu všem, co nechtějí myslet na to, že u sebe musí mít klasické plastové kartičky. Mít u sebe elektronickou občanku je nejen výhodné, ale i bezpečnější!

Pro více informací navštivte web https://edoklady.gov.cz/, kde se dozvíte detailní informace, včetně nejčastěji kladených otázek a odpovědí (FAQ).

Kde se můžu prokázat eDoklady?

 • od 20. ledna 2024
  • Ústřední správní úřady
   • všechna ministerstva
   • Kromě ministerstev (vyjma zastupitelských úřadů) i:
   • Český statistický úřad
   • Český úřad zeměměřický a katastrální
   • Český báňský úřad
   • Úřad průmyslového vlastnictví
   • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   • Správa státních hmotných rezerv
   • Státní úřad pro jadernou bezpečnost
   • Národní bezpečnostní úřad
   • Energetický regulační úřad
   • Úřad vlády České republiky
   • Český telekomunikační úřad
   • Úřad pro ochranu osobních údajů
   • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
   • Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
   • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
   • Národní sportovní agentura
   • Digitální a informační agentura
 • od 1. července 2024
  • Další státní orgány, kraje a obce s rozšířenou působností, např:
   • policie, soudy
   • finanční úřady, úřady práce, ČSSZ, živnostenské úřady
   • katastrální úřady, matriční úřady
   • kraje
   • obce s rozšířenou působností
 • od 1. ledna 2025
  • Ostatní orgány veřejné moci i soukromé osoby
   • Takové soukromé osoby, kterým právní předpis stanovuje ověřit něčí totožnost nebo jiný osobní údaj.

Jak to funguje?

Aplikace je napojená na Portál občana, který obsahuje šifrované informace nezbytné pro identifikaci a ověření. V případě občanského průkazu jde jak o identitu, tak třeba o prokázání věku (typicky pro nákup alkoholu a cigaret). Aplikace v okamžiku kontroly vygeneruje QR kód, který skrze jednoduchou elektronickou čtečku prokáže, co je potřeba.    

Je povinná? A není možné ji zneužít?

Aplikace je chráněná jak samotným vstupem do mobilního telefonu, který má dnes takřka každý chráněný heslem nebo biometrickými údaji, tak i sama požaduje vlastní ověření. Je tedy velmi těžko zneužitelná –⁠ na rozdíl od plastového dokladu, který se při krádeži často zneužívá například pro podvodné získání půjčky. Platné ale nadále zůstanou i klasické doklady. 

Prokážu se i offline?

K prokázání totožnosti v aplikaci nepotřebujete internet. Připojení je třeba jen k prvotnímu nahrání dokladů do aplikace, prokazování už ale probíhá offline. Nemusíte se tak bát, že vám aplikace mimo signál přestane fungovat.

Evropská digitální peněženka

Česká aplikace eDoklady je důležitým mezikrokem pro zavedení evropské digitální peněženky. Její podoba se nyní na evropské úrovni finalizuje. Bude platná napříč celou Evropskou unií a bude obsahovat i další dokumenty a certifikáty.

Co bude evropská peněženka obsahovat?

• Prezenční identifikace i bez připojení k internetu a vzdálená autentizace do online služeb 

 • Zdravotnická data –⁠ vystavování, držení a prezentace zdravotních dat, jako je eRecept, výpis ze zdravotní dokumentace apod. 

• Digitální řidičský průkaz a mobilita –⁠ uložení digitálního Evropského Řidičského Průkazu (EDL) a souvisejících potvrzení (profesní školení řidičů nebo zaplacení pojištění či mýta)

• Vzdělávání –⁠ ukládání a držení a prezentace digitálních potvrzení o dosaženém a absolvovaném vzdělání

• Cestovní data –⁠ potvrzení nezbytná k cestování (potvrzení o očkování, letenka, pas, potvrzení o ubytování v cílové zemi atd.)