eDoklady v mobilu

Elektronické doklady v mobilním telefonu

Mobil má většina z nás v ruce neustále. Voláme, píšeme, objednáváme jídlo, platíme v obchodech. Mít všechno „na jednom místě“ je oprávněný požadavek. Na obzoru je aplikace eDoklady, nebo taky první státní „digitální peněženka“. Je to aplikace, která bude v zabezpečené formě obsahovat občanský průkaz a dočkáte se ji na konci roku 2023. Poskytne praktickou alternativu všem, co nechtějí myslet na to, že u sebe musí mít klasické plastové kartičky. Mít u sebe elektronickou občanku je nejen výhodné, ale i bezpečnější!

Jak to bude fungovat?

Aplikace bude napojená na Portál občana, který obsahuje šifrované informace nezbytné pro identifikaci a ověření. V případě občanského průkazu jde jak o identitu, tak třeba o prokázání věku (typicky pro nákup alkoholu a cigaret). Aplikace v okamžiku kontroly vygeneruje QR kód, který skrze jednoduchou elektronickou čtečku prokáže, co je potřeba.    

Bude povinná? A nebude možné ji zneužít?

Aplikace bude chráněná jak samotným vstupem do mobilního telefonu, který má dnes takřka každý chráněný heslem nebo biometrickými údaji,  bude ale i sama požadovat vlastní ověření. Je tedy velmi těžko zneužitelná –⁠ na rozdíl od plastového dokladu, který se při krádeži často zneužívá například pro podvodné získání půjčky. Platné ale nadále zůstanou i klasické doklady. 

Prokážu se i offline?

K prokázání totožnosti v aplikaci nebudete potřebovat internet. Připojení je třeba jen k prvotnímu nahrání dokladů do aplikace, prokazování už ale probíhá offline. Nemusíte se tak bát, že vám aplikace mimo signál přestane fungovat.

Evropská digitální peněženka

Chystaná česká aplikace eDoklady je důležitým mezikrokem pro zavedení evropské digitální peněženky. Její podoba se nyní na evropské úrovni finalizuje. Bude platná napříč celou Evropskou unií a bude obsahovat i další dokumenty a certifikáty.

Co bude evropská peněženka obsahovat?

• Prezenční identifikace i bez připojení k internetu a vzdálená autentizace do online služeb 

 • Zdravotnická data –⁠ vystavování, držení a prezentace zdravotních dat, jako je eRecept, výpis ze zdravotní dokumentace apod. 

• Digitální řidičský průkaz a mobilita –⁠ uložení digitálního Evropského Řidičského Průkazu (EDL) a souvisejících potvrzení (profesní školení řidičů nebo zaplacení pojištění či mýta)

• Vzdělávání –⁠ ukládání a držení a prezentace digitálních potvrzení o dosaženém a absolvovaném vzdělání

• Cestovní data –⁠ potvrzení nezbytná k cestování (potvrzení o očkování, letenka, pas, potvrzení o ubytování v cílové zemi atd.)