Povinně zveřejňované informace

Digitální a informační agentura

Důvod a způsob založení

Ústřední orgán státní správy, zřízený zákonem č. 12/2020 Sb., ve znění zákona č. 471/2022 Sb.

§ 2a Digitální a informační agentura

(1) Zřizuje se Digitální a informační agentura (dále jen „Agentura“) se sídlem v Praze.

(2) Agentura je ústředním správním úřadem pro elektronickou identifikaci a služby vytvářející důvěru a pro informační systémy veřejné správy.

(3) Agentura a) plní koordinační úlohu v oblasti digitálních služeb a digitálních úkonů podle tohoto zákona, b) plní koordinační úlohu pro informační technologie, c) plní koordinační úlohu v oblasti evidence a sdílení dat, d) zajišťuje systém podpory centrálních způsobů komunikace veřejné správy, e) zajišťuje odborný rozvoj, školení, sdílení znalostí, osvětu a vzdělávání v oblasti své působnosti, f) provozuje kompetenční centra.

(4) V čele Agentury je ředitel, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh člena vlády stojícího v čele Rady vlády pro informační společnost. Ředitel se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě. (5) Ředitel Agentury je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci zařazenému k výkonu státní služby v Agentuře příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.

(5) Ředitel Agentury je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci zařazenému k výkonu státní služby v Agentuře příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.

Organizační struktura

Dosud není schválena. Po jejím schválení bude doplněna.

Kontaktní spojení

 • Elektronická adresa podatelny: posta@dia.gov.cz
 • ID datové schránky: yukd8p7

Kontaktní poštovní adresa

Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Náměstí Hrdinů 1635/4, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česko

Úřední hodiny

Úřední hodiny pro orgány státní správy jsou obecně stanoveny usnesením vlády č. 595 z 25. 10. 1995

Telefonní čísla

 • Odbor eGovernmentu Tel.: 974 816 614, 974 816 629
 • Odbor hlavního architekta eGovernmentu Tel.: 974 816 210, 974 816 211, E-mail: oha@dia.gov.cz
 • Informační linka pro uživatele státem poskytovaných identifikačních prostředků (eObčanky, NIA ID, mobilního klíč eGovernmentu): 227 023 444 – pracovní dny 7:00 – 18:00 hod.
 • Blokace funkce elektronické identifikace e-Občanek s čipem: 227 023 456
 • Informační linka pro uživatele služeb základních registrů: 227 023 499 – pracovní dny 7:00 – 18:00 hod. pro klientský servis; výpadky služeb základních registrů NONSTOP

Adresa internetových stránek

dia.gov.cz

Adresa podatelny

Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

Elektronická adresa podatelny

posta@dia.gov.cz

Datová schránka

yukd8p7

Případné platby lze poukázat

bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 6326001/0710

IČO

17651921

Plátce daně z přidané hodnoty

Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů

Prozatím nejsou schválené.

Rozpočet

V roce 2023 je DIA financována prostřednictvím rozpočtových opatření průběžně schvalovaných podle jednotlivých výdajů.

Žádosti o informace

DIA akceptuje žádosti o informace ve všech formách v soualdu se zákonem 106/1999 Sb.

Příjem podání a podnětů

Na DIA se lze obrátit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č 111/2009 Sb., o základních registrech
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
 • Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 • Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
 • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

Vydané právní předpisy

Dosud žádné.

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv

Výhradní licence

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Zpět