Budoucnost je digitální

Aktuality

Nová aplikace Portálu občana je oficiálně spuštěna, lidem umožní vyřídit úřední záležitosti přes telefon

18. dubna 2024

Senát dnes schválil Registr zastupování, který umožní vystavování plných mocí online
Senát dnes schválil Registr zastupování, který umožní vystavování plných mocí online

17. dubna 2024

Senát dnes schválil Registr zastupování, který je součástí novely zákona o základních registrech, předložené místopředsedou vlády pro digitalizaci Ivanem Bartošem. Lidem i firmám poslouží k elektronickému vystavování plných mocí a vytvoří pro ně centralizovaný systém, kde budou k dispozici úřadům až do jejich odvolání nebo vypršení platnosti. Registr zastupování pod taktovkou Digitální a informační agentury má za cíl zjednodušit a urychlit administrativní procesy, čímž výrazně usnadní život občanům, firmám i úředníkům.

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě (pdf).

eDoklady, nový Portál občana i pomoc dalším úřadům, Digitální a informační agentura již rok pracuje na digitalizaci veřejné správy

3. dubna 2024

Digitální a informační agentura (DIA) oslavila 1. dubna rok svého fungování. Po vzoru Velké Británie a Dánska vznikl před rokem nový úřad, jehož úkolem je sjednotit digitální transformaci veřejné správy, zlepšit poskytované služby občanům a posunout digitální úroveň České republiky. Jen za první rok svého působení DIA dokázala obhájit svou existenci úspěšnými projekty jako je aplikace eDoklady, nový Portál občana, aktivní prací na Evropské digitální peněžence i zákonu o správě dat. Koordinuje také naplňování zákona o právu na digitální služby a spolupracuje s dalšími rezorty, kterým pomáhá s jejich digitálními produkty.

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě (pdf).

Na čem pracujeme

  • Občan
  • Řízení státu
  • Transparentnost

eDoklady

Elektronický průkaz totožnosti je bránou k využívání všech druhů digitálních služebOd 20. ledna 2024 je možné stáhnout aplikaci eDoklady, do které si nahrajete váš občanský průkaz. Ten bude sloužit jako alternativa k fyzickému dokladu.

Přístup k eDokladu – občanskému průkazu – je snadný, jednoduše se k němu dostanete z vašeho mobilního telefonu pomocí PINu nebo biometrických údajů.

Zase o něco lehčí taška.

Pro více informací navštivte web https://edoklady.gov.cz/.

Datový fond

Předávání dat mezi úřady veřejné správy musí být samozřejmostí. Mezi úřady už nemusí obíhat občan, ale data, která státu poskytl. Z toho důvodu budeme rozvíjet a stabilně financovat centrálně sdílené informační systémy, zejména projekt základních registrů.

Nemusíte mít obavy o zneužití vašich dat. Ta budou chráněna jako doteď. My pouze zajistíme jejich správné a efektivní předání napříč úřady.

Mobilní aplikace

Vytvoříme jednotnou mobilní aplikaci státu, která poskytne uživatelům snadný a rychlý přístup k digitálním službám státu. Komunikace s ním pak bude snadnější a pohodlnější.

Aplikaci navrhujeme tak, aby byla uživatelsky přívětivá a praktická. Zpočátku umožní přístup do datové schránky nebo na Portál občana. Nabídne také návody na řešení různých životních situací, ale i mapu s adresami veřejných institucí.

Stát budete mít prostě v kapse.

Jednotný vzhled

Uživatelsky přívětivé a designově sjednocené webové stránky jsou prostě potřeba. Jednotným designem a společnými jednotnými doménami gov.cz se zvýší uživatelská přívětivost, právní jistota, přehlednost a důvěryhodnost při komunikaci s veřejnou správou.

Navážeme na dosavadní snahy o jednotnou identitu, ve spolupráci s klíčovými resorty zajistíme jednotný design a jednotné domény všech ministerstev i dalších klíčových státních orgánů.

Katalog služeb

Katalog služeb veřejné správy slouží k evidenci a zpřístupnění služeb, které jednotlivé úřady veřejné správy poskytují široké veřejnosti. Umožní jednotný pohled na to, co pro občana stát dělá – jaké služby, kdo a jakým způsobem poskytuje.

Portál občana už nyní poskytuje řadu často využívaných služeb, jako online portály ČSSZ, službu Moje daně, online přístup na Úřad práce nebo Očkovací portál občana. Dále mapujeme nejvíce používané či žádané služby a pracujeme na jejich zpřístupnění v digitální podobě.

Kontrola kvality

Digitální a informační agentuře vznikají expertní týmy, které budou připraveny pomoci napříč resorty při překonávání překážek, při nastavování standardů i jejich aplikaci. Zabrání tomu, aby vznikaly oddělené a finančně neefektivní systémy.

Posuzování revidovaných i právě vznikajících digitálních služeb je komplexní. Děje se tak z hlediska architektonického, ekonomického, technického, projektového, s ohledem na práci s daty, ale i uživatelského zážitku a potřeb eGovernmentu jako celku.

Otevřená data

Stát musí být transparentní. Proto by měl veřejnosti ukazovat data, na základě kterých funguje nebo se rozhoduje.

Díky tomu, že Ukrajina otevřela data o vzdělávání, trhu s léky nebo ve spolupráci s nevládním sektorem spustila otevřený portál pro veřejné zakázky, přiteklo v roce 2020 do její ekonomiky asi 700 milionů dolarů. V Anglii se zase díky otevření dat ve zdravotnictví snížil počet pacientů umírajících v důsledku operací srdce o 1000 ročně.

Budeme vyžadovat standardy kvality publikovaných dat, podporovat užívání otevřených dat a motivovat celou i odbornou veřejnost, aby je také aktivně využívala.

Efektivita financování

Stát musí být transparentní ve svých výdajích, a to se v případě digitalizace obzvlášť týká IT zakázek.

Investice budou jasně podložené daty, aby jste vy i stát věděl, za co se utrácí. Sjednocené vykazování výdajů na ICT a měření efektivity investic zajistí potřebnou transparenci a následně i efektivní kontrolu.

Už dnes si můžeme změřit, o kolik efektivnější je díky digitálnímu řešení například žádost o nový řidičákDíky portálu občana je to o 7 hodin méně, než žádost podávaná starou „manuální“ formou.

Metriky pro ICT

Abychom mohli efektivitu státu vůbec sledovat, je nutné zavést jednotné metriky napříč úřady.

Jsou podstatným ukazatelem digitalizace a modernizace státu. Slouží jako informace pro nakládání s investicemi v rámci úřadů a jejich agend. Také jsou podkladem pro plánování následného vývoje aplikací i služeb pro občany a státní instituce. Zpětně budou sloužit ke hodnocení dopadu a rychlé reakci na situace, kdy efekt změny nebude odpovídat plánu.