Budoucnost je digitální

V Česku jsme vybudovali Digitální a informační agenturu, která nám pomůže dosáhnout úspěšné digitální transformace veřejné správy. Díky spojení zahraničního know-how a českého technologického talentu jsme otevřeli cestu k digitální budoucnosti v srdci Evropy. Jsme připraveni začít pracovat na vytváření a implementaci moderních digitálních řešení a služeb, které budou efektivní, uživatelsky přívětivé a bezpečné. Těšíme se na spolupráci s partnery z domova i ze zahraničí a věříme, že naše agentura bude hrát klíčovou roli při posunu české veřejné správy do digitální éry.

Aktuality

Odstávka rejstříku trestů
Rejstřík trestů čeká přechod na nový systém, výpisy nebudou dostupné do 7. října, přístup nebudou mít ani úřady

27. září 2023

Rejstřík trestů čeká plánovaná odstávka z důvodu přechodu na nový systém. Od večera 4. října do půlnoci 7. října 2023 nebude možné rejstřík trestů vygenerovat ani z Portálu občana, ani na pobočkách Czech POINT. K datům z rejstříku se nedostanou ani žádné úřady a další orgány veřejné moci. Vzhledem k rozměru přechodu na nový systém se mohou objevit komplikace i po plánované odstávce.

Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Nová organizace SSSVD převezme roli Národní certifikační autority pro elektronické služby

27. září 2023

Nastala důležitá změna na poli poskytování služeb Národní certifikační autority v České republice. Nová příspěvková organizace s názvem Správa státních služeb vytvářejících důvěru (SSSVD) převezme vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy, pečeti, časová razítka a další služby, které dosud zajišťovala Správa základních registrů vybraným segmentům státní správy.

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.

Odstávka základních registrů 16.-17.9.2023
Odstávka základních registrů 16. – 17. září 2023

14. září 2023

Od soboty 16. září 14:00 do neděle 17. září 20:00 dojde k odstávce základních registrů a vzhledem k provázanosti systémů nebude možné přihlašování ke službám pomocí Identity občana, Bank ID, moje ID nebo Starcos. Za možné komplikace se omlouváme.

Na čem pracujeme

  • Občan
  • Řízení státu
  • Transparentnost

eDoklady

Elektronický průkaz totožnosti je bránou k využívání všech druhů digitálních služebV roce 2023 bude možné mít digitální peněženku (tzv. eDokladovku), do které si nahrajete doklady. Ty budou sloužit jako alternativa k fyzickým dokladům.

Přístup k e-dokladům – občanskému, ale třeba i řidičskému průkazu – bude snadný, jednoduše se k nim dostanete z vašeho mobilního telefonu pomocí PINu nebo biometrických údajů.

Zase o něco lehčí taška.

Datový fond

Předávání dat mezi úřady veřejné správy musí být samozřejmostí. Mezi úřady už nemusí obíhat občan, ale data, která státu poskytl. Z toho důvodu budeme rozvíjet a stabilně financovat centrálně sdílené informační systémy, zejména projekt základních registrů.

Nemusíte mít obavy o zneužití vašich dat. Ta budou chráněna jako doteď. My pouze zajistíme jejich správné a efektivní předání napříč úřady.

Mobilní aplikace

Vytvoříme jednotnou mobilní aplikaci státu, která poskytne uživatelům snadný a rychlý přístup k digitálním službám státu. Komunikace s ním pak bude snadnější a pohodlnější.

Aplikaci navrhujeme tak, aby byla uživatelsky přívětivá a praktická. Zpočátku umožní přístup do datové schránky nebo na Portál občana. Nabídne také návody na řešení různých životních situací, ale i mapu s adresami veřejných institucí.

Stát budete mít prostě v kapse.

Jednotný vzhled

Uživatelsky přívětivé a designově sjednocené webové stránky jsou prostě potřeba. Jednotným designem a společnými jednotnými doménami gov.cz se zvýší uživatelská přívětivost, právní jistota, přehlednost a důvěryhodnost při komunikaci s veřejnou správou.

Navážeme na dosavadní snahy o jednotnou identitu, ve spolupráci s klíčovými resorty zajistíme jednotný design a jednotné domény všech ministerstev i dalších klíčových státních orgánů.

Katalog služeb

Katalog služeb veřejné správy slouží k evidenci a zpřístupnění služeb, které jednotlivé úřady veřejné správy poskytují široké veřejnosti. Umožní jednotný pohled na to, co pro občana stát dělá – jaké služby, kdo a jakým způsobem poskytuje.

Portál občana už nyní poskytuje řadu často využívaných služeb, jako online portály ČSSZ, službu Moje daně, online přístup na Úřad práce nebo Očkovací portál občana. Dále mapujeme nejvíce používané či žádané služby a pracujeme na jejich zpřístupnění v digitální podobě.

Kontrola kvality

Digitální a informační agentuře vznikají expertní týmy, které budou připraveny pomoci napříč resorty při překonávání překážek, při nastavování standardů i jejich aplikaci. Zabrání tomu, aby vznikaly oddělené a finančně neefektivní systémy.

Posuzování revidovaných i právě vznikajících digitálních služeb je komplexní. Děje se tak z hlediska architektonického, ekonomického, technického, projektového, s ohledem na práci s daty, ale i uživatelského zážitku a potřeb eGovernmentu jako celku.

Otevřená data

Stát musí být transparentní. Proto by měl veřejnosti ukazovat data, na základě kterých funguje nebo se rozhoduje.

Díky tomu, že Ukrajina otevřela data o vzdělávání, trhu s léky nebo ve spolupráci s nevládním sektorem spustila otevřený portál pro veřejné zakázky, přiteklo v roce 2020 do její ekonomiky asi 700 milionů dolarů. V Anglii se zase díky otevření dat ve zdravotnictví snížil počet pacientů umírajících v důsledku operací srdce o 1000 ročně.

Budeme vyžadovat standardy kvality publikovaných dat, podporovat užívání otevřených dat a motivovat celou i odbornou veřejnost, aby je také aktivně využívala.

Efektivita financování

Stát musí být transparentní ve svých výdajích, a to se v případě digitalizace obzvlášť týká IT zakázek.

Investice budou jasně podložené daty, aby jste vy i stát věděl, za co se utrácí. Sjednocené vykazování výdajů na ICT a měření efektivity investic zajistí potřebnou transparenci a následně i efektivní kontrolu.

Už dnes si můžeme změřit, o kolik efektivnější je díky digitálnímu řešení například žádost o nový řidičákDíky portálu občana je to o 7 hodin méně, než žádost podávaná starou „manuální“ formou.

Metriky pro ICT

Abychom mohli efektivitu státu vůbec sledovat, je nutné zavést jednotné metriky napříč úřady.

Jsou podstatným ukazatelem digitalizace a modernizace státu. Slouží jako informace pro nakládání s investicemi v rámci úřadů a jejich agend. Také jsou podkladem pro plánování následného vývoje aplikací i služeb pro občany a státní instituce. Zpětně budou sloužit ke hodnocení dopadu a rychlé reakci na situace, kdy efekt změny nebude odpovídat plánu.