Evidence a sdílení dat

Digitální a informační agentura (DIA) plní koordinační roli v oblasti evidence a sdílení dat. V oblasti evidence dat DIA koordinuje, řídí a metodicky podporuje evidenci údajů v Registru práv a povinností, blíže viz https://archi.gov.cz/znalostni_baze:evidence_udaju. Úplná a správná evidence dat je předpokladem pro sdílení dat. V oblasti sdílení dat DIA koordinuje, řídí a metodicky podporuje publikaci otevřených dat, využívání propojeného a veřejného datového fondu a nastavuje možnost řízeného přístupu k datům. Významným portálem v oblasti dat je Portál otevřených dat, který obsahuje návody a postupy pro publikaci otevřených dat. V případě zájmu o otevřená data pište na otevrenadata@dia.gov.cz, k ostatním datovým oblastem nás prosím kontaktujte skrze data@dia.gov.cz. Také můžete sledovat náš twitter účet @otevrenadata.

Zpět