Udělené atesty informačních systémů veřejné správy

Novelizace zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, provedená zákonem č. 81/2006 Sb., zavedla přesné vymezení předmětu atestace. 

 1. Udělené atesty v roce 2023
 2. Udělené atesty v roce 2022
 3. Udělené atesty v roce 2021
 4. Udělené atesty v roce 2020
 5. Udělené atesty v roce 2019
 6. Udělené atesty v roce 2018
 7. Udělené atesty v roce 2017
 8. Udělené atesty v roce 2016
 9. Udělené atesty v roce 2015
 10. Udělené atesty v roce 2014
 11. Udělené atesty v roce 2013
 12. Udělené atesty v roce 2012
 13. Udělené atesty v roce 2011
 14. Udělené atesty v roce 2010
 15. Udělené atesty v roce 2009
 16. Udělené atesty v roce 2008
 17. Udělené atesty v roce 2007

Předmětem atestace podle novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy je:

 • dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy, tj. informační koncepce a provozní dokumentace – souhrnně atestace dlouhodobého řízení,
 • způsobilost k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní.
   

Rok 2023

Udělené atesty dlouhodobého řízení

Žadatel o atestaciVydání
atestu
Další
zkouška
Atestační střediskoInformace
o provedené atestaci
Město Čáslav10.02.202301.02.2028Equica, a. s.DŘ 842 (pdf, 47 kB)
Město Vítkov31.01.202315.12.2026Equica, a. s.DŘ 841 (pdf, 47 kB)
Město Ústí nad Orlicí01.07.202215.06.2027Equica, a. s.DŘ 840 (pdf, 47 kB)
Město Moravský Krumlov29.12.202214.12.2027Relsie spol. s r. o.DŘ 839 (pdf, 48 kB)
Město Prachatice28.12.202215.12.2027Equica, a. s.DŘ 838 (pdf, 46 kB)
Městská část Praha 315.09.202118.08.2026TAYLLORCOX s. r. o.DŘ 835 (pdf, 45 kB)
Ministerstvo obrany30.09.202029.09.2025TAYLLORCOX s. r. o.DŘ 834 (pdf, 43 kB)
Správa základních registrů30.09.201929.09.2019TAYLLORCOX s. r. o.DŘ 832 (pdf, 43 kB)

Udělené atesty způsobilosti k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní

Žadatel o atestaciNázev
ISVS
Vydání
atestu
Další
zkouška
Atestační
středisko
Informace
o provedené atestaci
Správa základních registrůNárodní bod pro identifikaci a autentizaci – NIA30.09.201929.09.2019TAYLLORCOX s. r. o.RR 833 (pdf, 44 kB)

Související informace:

 • Způsobilost informačního systému k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní musí být prokázána atestem po 1. lednu 2009.
 • Povinnost zpracovat informační koncepci a provozní dokumentaci musí být splněna do 1. ledna 2009.
 • Povinnost atestace dlouhodobého řízení informačních systémů (informační koncepce a provozní dokumentace) musí být splněna do 1. ledna 2010.
 • Pokud má orgán veřejné správy atest shody se standardem informačních systémů veřejné správy 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému vydaný do 1. ledna 2007, tak po dobu platnosti tohoto atestu je považován za atest dlouhodobého řízení. (To znamená, že pokud má například úřad atest na shodu s uvedeným standardem na jím spravovaný ISVS a v tomto atestu je uvedeno, že je platný do 31. 12. 2010, vzniká pro úřad povinnost atestace dlouhodobého řízení až po tomto datu.) To však neznamená, že by úřad neměl povinnost zpracovat informační koncepci a provozní dokumentaci nejpozději do 1. ledna 2009.

Zpět