Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací

Co je přístupnost?

Digitální a informační agentura je gestorem zákona o přístupnosti, jehož účelem je transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen „směrnice“) do českého právního řádu. Zákon o přístupnosti nabyl účinnosti dne 9. dubna 2019 vyhlášením ve Sbírce zákonů.

Za přístupnou lze obecně považovat takovou internetovou stránku či mobilní aplikaci, kterou bude osoba se zdravotním postižením schopna i přes svůj zdravotní hendikep za pomocí asistivních technologií či specializovaných programů, které má k dispozici, efektivně používat.

Internetové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejné správy musí být pro své uživatele vnímatelnéovladatelnésrozumitelné a stabilní.

V případě potřeby je možné obrátit se na odbor eGovernmentu.
Kontaktní e-mail: pristupnost@dia.gov.cz
Výše uvedená emailová schránka je určená k metodické podpoře v oblasti přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a podle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.